NEUS
Neus & Sinussen

Neus

De neus en sinussen:

  • Spelen een belangrijke rol in de ademhaling
  • De neus heeft een belangrijke esthetische functie
  • Zorgen dat de ademlucht gefilterd, bevochtigd en verwarmd worden
  • De neus is belangrijk voor het reuk-, en dus ook groot deel van het smaakvermogen

Slecht functioneren kan dus talrijke klachten geven, zoals: neusverstopping, neusloop, niezen, postnasale drip of slijmen die van de neus in de keel lopen, hoesten, hoofdpijn en druk op het voorhoofd, de neusrug of de bovenkaken, en minder ruiken en proeven. Uitwendige scheefstand kan esthetisch storen, met een belangrijke impact op sociaal vlak en zelfvertrouwen.

Vele klachten zijn medicamenteus te behandelen. In geselecteerde gevallen kan heelkunde (operatie) een belangrijke stap van de behandeling betekenen.

Onderzoeken

Onderzoeken van neus en sinussen:

  • Endoscopie (nasale endoscopie)
  • Neusdoorgankelijkheidstesten (rhinomanometrie, akoestische rhinometrie)
  • Allergietesten (huidallergologisch onderzoek)
  • Beeldvorming (CT of MRI sinussen)

Aandoeningen

Klachten van postnasale drip (slijmen die van de neus naar de keel lopen), rinorree (neusloop), drukgevoel (pijn in aangezicht) over de sinussen, hyposmie (verminderd reukvermogen) en neusobstructie (neusverstopping)

Hieronder vindt u meer specifieke uitleg over:

Operaties

neus

Neustussenschotcorrectie en neusschelpcorrectie (septoplastie en conchaplastie)

Het scheve neustussenschot wordt recht gezet om beter te kunnen ademen.

Met deze ingreep wordt er niets veranderd aan de buitenkant van de neus (de insnede ligt ook langs binnen, onzichtbaar, in de neus).

Meer informatie over “Neustussenschotcorrectie en neusschelpcorrectie (septoplastie en conchaplastie)” vindt u hier

uNeus2

(Esthetische of plastische) neuscorrectie (septorhinoplastie)

Het doel van deze ingreep is de buitenkant van de neus te verbeteren.

Meer informatie over “(Esthetische of plastische) neuscorrectie (septorhinoplastie)” vindt u hier