EVENWICHT

Evenwichtstoornissen

Evenwichtsstoornissen komen vaak voor en kunnen heel wat verschillende of meerdere oorzaken hebben. Het kan gaan om draaierigheid, maar ook een licht gevoel in het hoofd (ijlhoofdigheid), instabiliteit (dronken gevoel) of andere symptomen. Een normaal evenwicht veronderstelt ondermeer een goede (samen)werking van het evenwichtsorgaan (binnenoor), de ogen, de nek, de spieren (kracht en proprioceptie), maar ook ademhalingsstelsel (hyperventilatie) en hart (bloedvaten en bloeddruk) kunnen een rol spelen. Belangrijk is dan ook de centrale coördinatie van dit alles in de hersenen. Soms is het dan ook nodig om evenwichtsklachten mulitdisciplinair (met meerdere artsen van verschillende specialiteiten) te benaderen en er wordt niet altijd een oorzaak gevonden. De NKO-arts is hier de coördinerende specialiteit omdat het evenwichtsorgaan (binnenoor) zich in zijn domein bevindt. Hij kijkt of er een stoornis in het evenwichtsorgaantje of binnenoor is, zoals bv. BPPV of Benigne Paroxysmale Positie Vertigo, ziekte van Ménière, ontsteking van de evenwichtszenuw (neuritis vestibularis) en andere problemen. Er zijn verschillende onderzoeken om de oorzaak en de ernst van de evenwichtsstoornissen te bepalen, waaronder een aantal posturale testen, audiometrie, BERA hersenpotentialen en elektronystagmografie (ENG).

Evenwichtsonderzoek (ENG of electronystagmografie)

Electronystagmografie (ENG) wordt gebruikt om mensen te evalueren met vertigo (draaiduizeligheid). Voor deze test gebruiken we de nieuwste technologie en software. Er worden elektroden geplaatst boven en onder het oog op elektrische activiteit te registreren. Het onderzoek kan beschouwd worden als het basisevenwichtsonderzoek en bestaat uit volgende onderdelen: 1) oculomotoriektesten, 2) rotatietest, 3) positioneringstesten en 4) het calorisch onderzoek (zie verder). Tijdens dit onderzoek worden de oogbewegingen opgemeten. Dit kan op 2 manieren: met behulp van oppervlakte-electroden die op verschillende plaatsen rond de ogen worden gekleefd (electronystagmografie – ENG) of met behulp van een videobril die op het hoofd wordt geplaatst (videonystagmografie – VNG). Wij gebruiken hiervoor een ENG. Tijdens het VNG of ENG onderzoek worden afwijkingen in oogbewegingen opgespoord, de zogenaamde nystagmus. We meten dus als het ware de functie van het evenwichtssysteem. Dit kunnen afwijkingen ten gevolge van een prikkeling of onbalans in het evenwichtsysteem zijn.

Meer informatie over een evenwichtsonderzoek

Meer informatie over een BPPV

Praktische informatie

  • Een evenwichtsonderzoek (ENG) kan enkel via en door de arts zelf ingeboekt worden, gezien de consultatie met de bijkomende onderzoeken tot een uur kan duren.
  • De calorische testen (warm en koud water irrigatie in uw oor) kunnen uw evenwichtsorgaantjes prikkelen en dus draaierigheid (al dan niet met snel voorbijgaande misselijkheid) opwekken. Dit gaat snel voorbij en belet u niet om zelf met te auto te kunnen rijden.
  • De calorische testen zijn niet mogelijk als u een trommelvliesperforatie heeft.