NKO ARTS

ARSTEN
Wat doet een NKO arts?

Een NKO-arts is een chirurg voor neus, keel, oren en hoofd-hals aandoeningen, zowel voor kinderen als volwassenen. Grofweg besteedt de KNO-arts 75% van zijn tijd aan consultatie en 25% aan het doen van chirurgische ingrepen. Over het operatieve deel van ons werk (25%) is het belangrijk te onderstrepen dat we enkel opereren in geselecteerde gevallen waar het echt nodig is en waar we duidelijk verbetering verwachten met chirurgie. 75% van de tijd gaat dus naar grondig onderzoeken en niet heelkundig (bv met medicatie) behandelen van uw klachten. In de tekst hieronder belichten we vooral het operatieve deel van ons werk:

De neus

Zowel functionele (bv. neusverstoppingsklachten) als esthetische (bv scheefstand van de neus) klachten van de neus worden door NKO behandeld. Gekende routine operaties zijn de correctie van een scheef neustussenschot en verkleinen van de neusschelpen. Hierbij wordt er uiterlijk niets aan de neus veranderd. Gezien de samenhang tussen de vorm en de functie van de neus zijn we echter op vraag van de patiënt naar een andere vorm van de neus in de geschikte positie om esthetische of plastisch en/of reconstructieve neuscorrecties uit te voeren. Ook voor allergie van de bovenste luchtwegen kan u bij ons terecht.

De sinussen

Alle sinus problemen, behandelingen en operaties worden ook NKO-artsen uitgevoerd. Met de moderne, minimaal invasieve, endoscopisch technieken is het mogelijk om de sinussen via de neusopeningen te behandelen. Op deze manier kunnen afwijkingen als neuspoliepen en chronische sinusitis behandeld worden.

De keel

Verwijderen van neus- en keelamandel zijn bij de meeste bekend en voorkomende operaties, zeker bij kinderen en zeker in combinatie met trommelvliesbuisjes (diabolo’s). ‘Kinder-NKO’ staat dus centraal in ons werk. In de loop de jaren gebeuren er, mede door beter onderzoek en nieuwe therapeutische (medicamenteuze) behandelingen minder operaties maar bij de juiste indicatiestelling is een operatie een cruciaal deel van de behandeling. Ook snurken en slaapstoornissen, operatie van het zachte gehemelte om het snurken te verminderen en de behandeling van gezwellen in de mond en de speekselklieren zijn voorbeelden binnen ons discipline. We behandelen heesheid en andere stembandproblemen. Slechts in een zeldzaam geval wordt er geopereerd, meestal volstaan met het geven van stemadviezen of het voorschrijven van logopedische behandeling. De KNO-arts zal de behandeling van kwaadaardige aandoeningen in de mond en de keel in samenwerking met artsen uit andere specialismen uitvoeren waarbij de NKO de operaties doet en er andere collega’s (niet NKO) voor bv radiotherapie (bestraling) en chemo- of immunotherapie in samenwerking met academisch/universitair ziekenhuis.

De oren

De NKO-arts behandelt aandoeningen van de oorschelp, gehoorgang, het trommelvlies, het middenoor en het binnenoor. Gehoorsvermindering, tinnitus (oorsuizen of oorpiep) en andere oorklachten worden bij NKO verder onderzocht. Hoortoestellen worden door de NKO-arts voorgeschreven. In specifieke gevallen is een operatie nuttig zoals bv middenoorchirurgie/ stapedotomie bij otosclerose, botverankerd hoortoesel bij conductief gehoorsverlies of cochleair implant bij binnenoordoofheid. Herstel van trommelvies en gehoorsbeenketen gebeurt ook heelkundig.

Het evenwicht

We onderzoeken – vaak ook multidisciplinair – en behandelen evenwichtstoornissen (vertigo, dronken of instabiel gevoel, ijlhoofdigheid) en evenwichtsonderzoek wordt via de NKO-arts ingepland en uitgevoerd

De hals

Tot de hals behoren de mediane en laterale halscyste, de schiklier, de speekselklieren tot en met slikklachten of slikproblemen

De (plastische) aangezichtschirurgie

NKO-artsen werken zowel aan de vorm als de functie van de neus. De KNO-arts is betrokken bij de chirurgische behandeling van aangezichtsverlamming, hazenlip en gezwellen in het gelaat. Ook voor (esthetische) aangezichtsverjonging met injectables (botuline toxine en fillers) kan u bij NKO terecht