DISCLAIMER

Hier volgen de algemene voorwaarden van deze website. De informatie op de website NKO dienst Klein Brabant (NKO-artsen van de Sint-Jozef kliniek SJK: Bornem en Willebroek en de polikliniek ‘ten hendolf’ in Londerzeel) wordt met zorg onderhouden en nagekeken maar fouten zijn zeker niet uitgesloten.

Intellectuele eigendom

©NKO DIENST KLEIN BRABANT

De NKO dienst Klein Brabant geeft de toelating om gegevens van deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens voor eigen informatieve doeleinden worden gebruikt. De gegevens op deze website zijn in principe eigendom van de NKO dienst Klein Brabant. Verveelvoudiging, verdeling, publicatie voor derden is niet toegelaten tenzij na schriftelijke toestemming van de NKO dienst Klein Brabant.

Inhoud

De dienst NKO probeert u zo goed mogelijk te informeren maar de juistheid of de volledigheid van de informatie kan niet gegarandeerd worden. Gelieve ons op de hoogte te brengen van mogelijke fouten zodat we deze spoedig kunnen aanpassen. In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal de NKO dienst Klein Brabant deze hanteren conform de geldende wetgeving en blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. De NKO dienst Klein Brabant maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden. De informatie op de website is altijd gelimiteerd in zijn beknoptheid, bevat algemene informatie en doelt niet op concrete gevallen of personen. Deze informatie kan dus geen arts of diagnose vervangen, noch vragen volledig beantwoorden.

Aansprakelijkheid

De NKO dienst Klein Brabant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website. De volledige verantwoordelijkheid rust altijd enkel op diegene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Veiligheid en beschikbaarheid

De NKO dienst Klein Brabant kan geen garantie bieden over de beschikbaarheid van deze website, noch over de veiligheid. In geen geval kan de dienst NKO klein Brabant aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van het gebruik van de website.

Vragen, suggesties of klachten?

We luisteren graag naar uw vragen, suggestief of klachten zodat deze een meerwaarde kunnen bieden en meehelpen aan een performantere website