EVENWICHTSONDERZOEK

Wat is een electronystagmografie?

Electronystagmografie (ENG) wordt gebruikt om mensen te evalueren met evenwichtsklachten (draaiduizeligheid, instabiliteit, dronken gevoel, ijlhoofdigheid en andere symptomen). De elektroden worden geplaatst op locaties boven en onder het oog om elektrische activiteit te registreren. Door het meten van de veranderingen van het elektrische veld in het oog, kan een ENG nystagmus (snelle oogbewegingen) detecteren en zo de reactie van het evenwichtssysteem op verschillende stimuli onderzoeken. Zo kan een afwijkende ENG-test wijzen op een probleem wijzen in het binnenoor, de hoor- en evenwichtszenuw of de hersenen.

Het binnenoor bestaat uit het gehoororgaan (slakkenhuis of cochlea) en evenwichtssysteem (vestibulum of vestibulair systeem). Het vestibulair systeem bevat bewegingssensoren in de drie halfcirkelvormige kanalen (draaibewegingen) en in de statolietorganen (sacculus en utriculus: lineaire versnelling en zwaartekracht). Tijdens een ENG worden verschillende testen gedaan om uw evenwicht te onderzoeken: kalibratietest, blik nystagmustest, slinger- of pendeltest, optokinetische testen, positionele testen en water calorische testen.

ENG is geassocieerd met een minimaal risico. Sommige mensen kunnen duizeligheid of misselijkheid ervaren tijdens de test. ENG mag niet worden gebruikt bij personen met een pacemaker, omdat de apparatuur kan interfereren met de functie van de pacemaker. Rug- of nek problemen kunnen worden verergerd door de snelle veranderingen in de positie die nodig is, voor de test. De water calorische testing kan licht ongemak veroorzaken.

Bij patiënten die eerder zijn gediagnosticeerd met een geperforeerd trommelvlies worden deze niet uitgevoerd. Er kunnen andere risico’s zijn, afhankelijk van uw specifieke medische aandoening. Zorg voorafgaand aan de procedure eventuele problemen met uw arts te bespreken. Bepaalde factoren of ziekten kunnen interfereren met ENG. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende: oorsmeer, verminderd gezichtsvermogen, frequent knipperen, bepaalde medicijnen. Soms wordt er ook BERA uitgevoerd. BERA of Brainstem Evoked Response Audiometry is een objectieve test waarbij de werking gecontroleerd wordt van de nervus vestibulocochlearis (evenwichts- en gehoorszenuw). Stimulatie gebeurt via korte geluidclicks onder een hoofdtelefoon. Een ENG en BERA kunnen worden uitgevoerd op een poliklinische basis na overleg met de arts.

Praktische informatie

  • Een evenwichtsonderzoek (ENG) kan enkel via en door de arts zelf ingeboekt, worden gezien de consultatie met de bijkomende onderzoeken tot een uur kan duren
  • De calorische testen (warm en koud water irrigatie in uw oor) kunnen uw evenwichtsorgaantjes prikkelen en dus draaierigheid (al dan niet met snel voorbijgaande misselijkheid) opwekken. Dit gaat snel voorbij en belet u niet om zelf met te auto te kunnen rijden.
  • De calorische testen zijn niet mogelijk als u een trommelvliesperforatie heeft