NEUSCORRECTIE

Septorhinoplastiek

shutterstock_316878395-min

Met deze ingreep corrigeren we zowel de buiten- als de binnenkant van de neus. Dit zowel om esthetische redenen (scheefstand, neus of neustip te breed, te lang, andere vorm, bobbel/hump op de neus),… als functionele redenen: verbeteren neusademhaling.

Deze ingreep verschilt dus van de meest voorkomende neusingreep: de neustussenschotcorrectie (enkel een inwendige correctie gebeurt om beter te ademen en er niets verandertaan de buitenkant. Deze ingreep wordt in een andere informatiebrochure besproken.

Om de uitwendige neus (neusrug en neustip) aan te passen, gebruiken we meestal een kleine incisie tussen de neusgaten om aan het been en kraakbeen van de neus te kunnen.

Voor de ingreep

Een uitwendige neuscorrectie om de vorm van uw neus te veranderen, wordt niet op 1 dag beslist. U mag esthetische en functionele verbetering verwachten, maar perfectie kan niemand garanderen. Het moet een natuurlijke neus blijven die bij u past. Op de consultatie(s) voorafgaand aan de ingreep worden foto’s genomen. In sommige gevallen wordt, bij het bepalen van iemands geschiktheid voor deze ingreep, een screening uitgevoerd (bv met behulp van een psychologische vragenlijst) om een onredelijk verwachtingspatroon of een overdreven focus op ‘de neus die eens geopereerd, uw leven volledig zal veranderen’, uit te sluiten.

De dag van de ingreep dient men volledig nuchter te zijn. Bloeddruk moet onder controle zijn en bloedverdunnende medicatie moet ruim voor de ingreep in overleg met de arts gestopt of gesubstitueerd zijn.

Na de ingreep?

Zwelling van het gelaat en verkleuring (blauwe plekken) zijn volkomen normaal na een neuscorrectie. De zwelling en verkleuring kan asymmetrisch zijn, ondanks het symmetrisch uitvoeren van de ingreep. De zwelling wordt wat tegengehouden door niet volledig plat te liggen de eerste dagen. Er is een verband aan de binnen- en buitenkant van de neus. Rust is aangeraden en activiteiten die de bloeddruk doen stijgen of verhogen (zoals zware inspanningen), alsook stuwing naar het hoofd (bukken, tillen, niezen met open mond,…) ,worden best vermeden. Te verwachten is dat u weinig tot geen pijn heeft, paracetamol 1gr mag ingenomen worden. Dat er kort na de ingreep tijdelijk nog wat bloed sijpelt uit de neus, is normaal. De siliconen plaatjes verhinderen de eerste week nog wel een vlotte ademhaling door de neus. Vandaar ook het belang van de neusspoelingen, lokale antibioticazalf aan de neustip om de korstjes tegen te gaan en de inname van antibiotica. De korstjes van de neusschelpen hebben soms wat langer nodig om te genezen vandaar dat de uiteindelijke neusdoorgankelijkheid best pas beoordeeld wordt 6 weken na de operatie.

Ongeveer 7 à 10 dagen na de ingreep zal het verband worden verwijderd en is het resultaat van de ingreep zichtbaar. De zwelling en verkleuring zijn tegen die tijd dan grotendeels verdwenen. Na ongeveer 14 dagen kunnen de meeste mensen hun dagelijkse activiteiten weer opnemen.

Na het verwijderen van het gips is de neus nog echter niet volledig genezen. Zowel het kraakbeen als de botstructuren moeten nog hun definitieve vorm aannemen en er is nog zwelling aanwezig. De totale genezing kan tot 6 maanden duren. In zeldzame gevallen kan men bij het aanraken van de neusrug kleine onregelmatigheden voelen. Alleen als deze onregelmatigheden blijven en ook duidelijk te zien zijn, kan het nodig zijn een tweede, kleine correctie uit te voeren. Contactsporten, zwemmen en sauna worden afgeraden gedurende 6 weken.

Kans op complicaties

Bij iedere operatie, ook bij een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Zo is er bij elke operatie een kleine kans op infectie, nabloeding, slechte heling van de wond/littekenvorming, verandering van de neus die niet naar wens is van de patiënt en verkleuring of zwelling van de huid. Meer specifiek voor de neus bestaan er erg zeldzame complicaties zoals een perforatie van het tussenschot, kans op een inzakking van de neus (zadelneus) en een probleem aan de reukzenuw. In het algemeen zijn de complicaties zeldzaam en goed behandelbaar. (Opsomming van de risico’s en of complicaties is niet limitatief.) Indien er sprake is van een forse, niet te stoppen neusbloeding, pijnlijke zwelling van geopereerde neustussenschot of koorts, dient u contact op te nemen met onze afdeling of de spoedgevallendienst.